a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Podstawy prawne

 
PODSTAWY PRAWNE
 

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Podstawy prawne działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  stanowią:

 • ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
 • Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 • Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 • stawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 26 października 2011 09:50
opublikowano: środa, 26 października 2011 09:50