a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zadania i kompetencje

ZADANIA I KOMPETENCJE
 

Do głównych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska  wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, będącego kierownikiem inspekcji, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska organem właściwym jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wykonuje zadania określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i przepisach odrębnych oraz realizuje kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska ustalone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Kujawsko-Pomorski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska realizuje zadania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska wynikające w szczególności z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U z 2018r. poz. 1471).

 

Schemat dziaania prawo przedsibiorcw

 


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 26 października 2011 10:18
opublikowano: środa, 26 października 2011 10:18