a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Informacje podstawowe

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WIOŚ W BYDGOSZCZY 

    
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy jest stroną internetową, która umożliwia
powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej.
                                   
 
Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie,
a będące w posiadaniu WIOŚ mogą Państwo otrzymać
po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji
publicznej, który należy przesłać na adres:     
                      
  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
85-018 Bydgoszcz
ul. ks. Piotra Skargi 2
centrala tel : 52 376 17 00
sekretariat tel: 52 376 17 32 lub 52 322 17 44
fax: 52 376 17 34
 
 

 

 

3w12

 

 

 
Delegatura WIOŚ w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Moniuszki 15-21
tel : 56 611 52 29
fax: 56 611 52 40
Delegatura WIOŚ we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Kopernika 2
tel : 54 231 21 03, 54 412 73 23
fax: 54 412 73 60
e-mail : wloclawek@wios.bydgoszcz.pl
 

Godziny pracy WIOŚ: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

 

Poza godzinami pracy istnieje możliwość zgłaszania pilnych interwencji w zakresie naruszeń
przepisów ochrony środowiska,  w tym gospodarowania odpadami oraz poważnych awarii
pod numerem telefonu 609 522 764 lub 603 399 123.

 

 

informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 27 października 2011 09:18
opublikowano: czwartek, 27 października 2011 09:18