a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa limnigrafów

 

nr sprawy: WIOŚ-SSZP-2430-02/05

                                  

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę limnigrafów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia następującą ofertę:

 

Gomor-Technik Sp. z o.o.

ul. Białowieska 2

71-010 Szczecin

 

Cena ofertowa: 30 750,00 PLNinformację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 20.04.2005


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 26 kwietnia 2005 08:31
opublikowano: wtorek, 26 kwietnia 2005 08:31