a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa zestawu kalibratora

 

WIOŚ-SSZP-2430-06/05

                                                    

  

                                   

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu kalibratora unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 20.09.2005


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 20 września 2005 09:28
opublikowano: wtorek, 20 września 2005 09:28