a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa wzorców i odczynników specjalistycznych

WIOŚ-SSZP-2430-04/05                                                              Bydgoszcz, dnia 23.09.2005r

                                                    

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wzorców i odczynników specjalistycznych zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia następującą ofertę:

 

Zadanie 1

LGC Promochem Sp. z o.o.

Ul. Marii Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny

05-092 Łomianki

Cena ofertowa: 17 105,03 PLN

 

Zadanie 2

LGC Promochem Sp. z o.o.

Ul. Marii Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny

05-092 Łomianki

Cena ofertowa: 2 929,22 PLN

 

Zadanie 3

S.Witko

Al. Piłsudskiego143

92-332 Łódź

Cena ofertowa: 6 731,96 PLN

 

Zadanie 5

S.Witko

Al. Piłsudskiego143

92-332 Łódź

Cena ofertowa: 5 003,22 PLN

 

Zadanie 6

S.Witko

Al. Piłsudskiego143

92-332 Łódź

Cena ofertowa: 9 831,98 PLN

 

Zadanie 7

LGC Promochem Sp. z o.o.

Ul. Marii Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny

05-092 Łomianki

Cena ofertowa: 11 210,09 PLN

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje także, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wzorców i odczynników specjalistycznych w zakresie zadania 4 „Rurki absorpcyjne do poboru próbek dla oznaczeń chromatograficznych” unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 23.09.2005r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 23 września 2005 13:56
opublikowano: piątek, 23 września 2005 13:56