a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa systemu do ekstrakcji próbek stałych

 

WIOŚ-SSZP-2430-11/05                                                              Bydgoszcz, dnia 26.09.2005r

                                                    

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do ekstrakcji próbek stałych zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia następującą ofertę:

 

A.G.A. Analytical

Ul. Nowoursynowska 121D

02-797 Warszawa

Cena ofertowa: 96 807,00 PLN

 


informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 26.09.2005r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 26 września 2005 09:09
opublikowano: poniedziałek, 26 września 2005 09:09