a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa zestawu kalibratora


 

WIOŚ-SSZP-2430-06/05                                                              Bydgoszcz, dnia 13.10.2005r

                                                    

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu kalibratora zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia następującą ofertę:

 

MLU Sp. z o.o.

Ul. Węglowa 7

40-105 Katowice

Cena ofertowa: 59 637,26 PLN

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 13.10.2005r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 13 października 2005 10:34
opublikowano: czwartek, 13 października 2005 10:34