a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

poszukuje kandydata na stanowisko

inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Delegatura we Włocławku

Główne obowiązki: 

        Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz pozwoleń i decyzji administracyjnych ustalających zakres i warunki korzystających ze środowiska

        Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska w zakresie procesu inwestycyjnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

         Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska głównie w zakresie gospodarki odpadami

        Przygotowywanie projektów decyzji i zarządzeń pokontrolnych, kontrola ich realizacji oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem warunków korzystania ze środowiska

Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska

Wymagania konieczne:

         znajomość aktualnych przepisów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności dotyczących odpadów

         znajomość przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego

         umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

         umiejętność obsługi komputera

         umiejętność logicznego myślenia

         zdecydowanie w działaniu

Wymagania pożądane

         dobra znajomość języka angielskiego

         dostosowanie w pracy na podobnym stanowisku

         staranność, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

         życiorys i list motywacyjny

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

30 listopada 2005.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

Inne informacje

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26

informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 19.10.2005


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 19 października 2005 15:17
opublikowano: środa, 19 października 2005 15:17