a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Prowadzone rejestry


Prowadzone rejestry

 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 19, 20 i 28 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Wydział Inspekcji oraz Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadzą następujące wykazy:

 

      decyzji o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych,

      decyzji określających wymiar kary biegnącej,

      poważnych awarii,

      dokumentów (publikacji, raportów) z zakresu ochrony środowiska dostępnych w Wydziale Monitoringu Środowiska,

      zestawień i informacji z zakresu jakości powietrza, odpadów i jakości wód powierzchniowych.

 

Wykazy prowadzone w WIOŚ w Bydgoszczy są dostępne przy ul. Konarskiego 1, XII p w pokojach nr  6 i 12 w godzinach pracy urzędu.

 

Wykazy prowadzone są też w Delegaturach WIOŚ w Bydgoszczy, dla terenów objętych ich działalnością.

 

Zasady udostępniania danych reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.).
informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 20 października 2005 09:28
opublikowano: czwartek, 20 października 2005 09:28