a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa rozpuszczalników organicznych

 

WIOŚ-SSZP-2430-05/06                                                                                 Bydgoszcz, dnia 24.08.2006r

                                                    

 

 

 

                                                                                                          

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rozpuszczalników organicznych wybrał następującą ofertę:

 

S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143

92-332 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę, która jest jedynym kryterium wyboru ofert.

 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 25.08.2006r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 25 sierpnia 2006 12:55
opublikowano: piątek, 25 sierpnia 2006 12:55