a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa mieszanek gazów wzorcowych


WIOŚ-SSZP-2432-10/06                                                              Bydgoszcz, dnia 25.09.2006r

                                                    

 

 

 

 

                                                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mieszanek gazów wzorcowych wybrał następujące oferty:

 

Messer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Maciejowicka 30

41-503 Chorzów

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 25.09.2006r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 25 września 2006 09:36
opublikowano: poniedziałek, 25 września 2006 09:36