a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa zestawu aparatury do jednoczesnego pomiaru węgla ogólnego i azotu ogólnego oraz do osobnych oznaczeń zawartości związków węglowych w próbkach stałych


 

WIOŚ-SSZP-2430-07/06                                                                                 Bydgoszcz, dnia 25.09.2006r

                                                    

 

 

                                                                                                           

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu aparatury do jednoczesnego pomiaru węgla ogólnego i azotu ogólnego oraz do osobnych oznaczeń zawartości związków węglowych w próbkach stałych wybrał następującą ofertę:

 

SHIM-POL A.M.Borzymowski s.c.

ul. Lubomirskiego 5

05-080 Izabelin

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę, która jest jedynym kryterium wyboru ofert.

 

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 25.09.2006r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 26 września 2006 07:00
opublikowano: wtorek, 26 września 2006 07:00