a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa przenośnego analizatora do pomiaru spalin (gazów) wyposażony w sensory pracujące w podczerwieni do pomiarów CO, NO, NOx, SO2, CO2 oraz sensor elektrochemiczny O2


 

WIOŚ-SSZP-2430-08/06                                                                                 Bydgoszcz, dnia 29.09.2006r

                                                    

 

 

 

                                                                                                          

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przenośnego analizatora do pomiaru spalin (gazów) wyposażony w sensory pracujące w podczerwieni do pomiarów CO, NO, NOx, SO2, CO2 oraz sensor elektrochemiczny O2 wybrał następującą ofertę:

 

MRU Sp. z o.o.

Ul. Jagodowa 13

62-050 Mosina

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta posiada najkorzystniejszy bilans ceny i warunków technicznych, które były jedynym kryteriami wyboru ofert.

 

 

 

 

 

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 29.09.2006r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 29 września 2006 09:43
opublikowano: piątek, 29 września 2006 09:43