a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Inspektora w Dziale Inspekcji Delegatury we Włocławku


WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

poszukuje kandydatów na stanowisko

Inspektora

w Dziale Inspekcji Delegatury we Włocławku

Liczba lub wymiar etatu:  1

 

Główne obowiązki:

         Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem obiektów lub instalacji do użytkowania

        Prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie ochrony wód, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej oraz prowadzenie spraw w zakresie monitorowania dyrektywy azotanowej

         Pełnienie dyżurów domowych na wypadek poważnych awarii

 

Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu ochrony środowiska

 

Wymagania konieczne

         znajomość zagadnień ochrony środowiska i gospodarki wodnej

         znajomość przepisów kpa

         znajomość języka angielskiego

         umiejętność redagowania pism, zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych

         umiejętność biegłej obsługi komputera

         dyspozycyjność

         samodzielność

 

Wymagania pożądane

         kreatywność

         umiejętność pracy w zespole

         umiejętność organizacji pracy

         wykształcenie z zakresu inżynierii wodnej lub inżynierii środowiska

         prawo jazdy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

–     kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo zaświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

         życiorys i list motywacyjny

         kopie świadectw pracy

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

15 października 2006.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje:

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 w. 26
informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 02-10-2006


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 03 października 2006 07:00
opublikowano: wtorek, 03 października 2006 07:00