a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa aparatury i wyposażenia do pomiarów powietrza


 

WIOŚ-SSZP-2430-06/06                                                              Bydgoszcz, dnia 09.10.2006r

                                                    

 

 

 

 

                                                                                                          

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i wyposażenia do pomiarów powietrza wybrał następującą ofertę:

 

MLU Sp. z o.o.

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana posiada najlepszy bilans ceny i warunków technicznych, które były kryteriami wyboru ofert.

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 09.10.2006r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 09 października 2006 14:40
opublikowano: poniedziałek, 09 października 2006 14:40