a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

usługa przygotowania i druku wydawnictwa


 

WIOŚ-SSZP-2432-09/06                                                              Bydgoszcz, dnia 18.10.2006r

                                                    

 

 

 

                                                                                                         

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na usługę przygotowania i druku wydawnictwa wybrał następujące oferty:

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń

Pl. Św. Katarzyny 3

87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 18.10.2006r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 18 października 2006 09:24
opublikowano: środa, 18 października 2006 09:24