a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa odczynników


WIOŚ-SSZP-2432-10/06                                                              Bydgoszcz, dnia 13.11.2006r

                                                    

 

 

 

                                                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę odczynników wybrał następujące oferty:

 

Zadanie 1

„Alchem Grupa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Bolesława Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Zadanie 2

„Alchem Grupa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Bolesława Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Zadanie 3

„Alchem Grupa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Bolesława Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 13.11.2006r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 13 listopada 2006 14:48
opublikowano: poniedziałek, 13 listopada 2006 14:48