a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa wzorców, materiałów odniesienia i odczynników


WIOŚ-SSZP-2432-13/06                                                                             Bydgoszcz, dnia 17.11.2006r

                                                    

                                                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę wzorców, materiałów odniesienia i odczynników wybrał następujące oferty:

 

Zadanie 1

„LGC Promochem”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Marii Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Zadanie 2

S.Witko

Ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Zadanie 3

„LGC Promochem”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Marii Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Zadanie 4

„LGC Promochem”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Marii Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Zadanie 5

S.Witko

Ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Zadanie 6

„LGC Promochem”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Marii Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 17.11.2006r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 17 listopada 2006 13:19
opublikowano: piątek, 17 listopada 2006 13:19