a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

usługa wykonania systemu krótkoterminowego prognozowania zanieczyszczeń powietrza dla wybranych miast województwa kujawsko-pomorskiego


WIOŚ-SSZP-2430-02/07                                                              Bydgoszcz, dnia 02.03.2007r

                                                                                                                                                        

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonania systemu krótkoterminowego prognozowania zanieczyszczeń powietrza dla wybranych miast województwa kujawsko-pomorskiego wybrał następującą ofertę:

 

BIURO STUDIÓW I POMIARÓW PROEKOLOGICZNYCH „EKOMETRIA”

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Orfeusza 2

80-299 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta posiada najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. prac dodatkowych nie uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 02.03.2007r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 02 marca 2007 14:07
opublikowano: piątek, 02 marca 2007 14:07