a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa wzorców certyfikowanych do chromatografii gazowej


 

WIOŚ-SSZP-2432-02/07                                                                             Bydgoszcz, dnia 14.03.2007r

                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę wzorców certyfikowanych do chromatografii gazowej wybrał następującą ofertę:

 

 „LGC Promochem”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Marii Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 14.03.2007r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 14 marca 2007 12:39
opublikowano: środa, 14 marca 2007 12:39