a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

specjalista w laboratorium

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalista

w Laboratorium w Bydgoszczy

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:

         wykonywanie zgodnie z Procedurami Badawczymi i Polskimi Normami badań chromatograficznych

         sporządzanie zapisów z badań i opracowywanie wyników pomiarów

         obsługiwanie zgodnie z Instrukcjami chromatografów gazowych i cieczowych

         obsługa programów komputerowych: edytor tekstów, excel oraz innych wdrażanych na danym stanowisku pracy

 

Wykształcenie: wyższe chemiczne

 

Wymagania konieczne

         znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium

         umiejętność korzystania z instrukcji technicznej sprzętu pomiarowego

         zdolności manualne

         ogólna znajomość badań fizyko-chemicznych próbek środowiskowych

         znajomość metod przygotowywania próbek środowiskowych do badań

         obowiązkowość, dokładność, samodzielność, dyspozycyjność

 

Wymagania pożądane

         znajomość języka angielskiego

         komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

         życiorys i list motywacyjny

         kopie świadectw pracy

 

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

30 maja 2007 r.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26

informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 15-05-2007


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 16 maja 2007 06:06
opublikowano: środa, 16 maja 2007 06:06