a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatów firmy HACH


 

 

WIOŒ-SSZP-2432-12/07                                                                             Bydgoszcz, dnia 06.09.2007r

                                                    

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póŸn zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do aparatów firmy HACH wybrał następujšcš ofertę:

 

Zadanie 1

„OMC ENVAG” Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš

Ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższš cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      POL-EKO-APARATURA Spółka Jawna A.Polok-Kowalska, S.Kowalski

ul. Pszowska 155 A, 44-307 Wodzisław Œlšski

2)      „OMC ENVAG” Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załšczeniu.

 

Zadanie 2

„OMC ENVAG” Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš

Ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższš cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      POL-EKO-APARATURA Spółka Jawna A.Polok-Kowalska, S.Kowalski

ul. Pszowska 155 A, 44-307 Wodzisław Œlšski

2)      „OMC ENVAG” Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załšczeniu.
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treœć odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 06.09.2007r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 06 września 2007 09:29
opublikowano: czwartek, 06 września 2007 09:29