a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa odczynników chemicznych


WIOŚ-SSZP-2432-07/07                                                                             Bydgoszcz, dnia 14.09.2007r

                                                    

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę odczynników chemicznych wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

„Alchem Grupa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bolesława Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      „Chemag” J.Kiermasz B.Pillath Spółka Jawna

ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

2)      S.Witko

ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

3)      POCH Spółka Akcyjna

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

4)      „Alchem Grupa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bolesława Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 2

„Alchem Grupa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bolesława Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      „Chemag” J.Kiermasz B.Pillath Spółka Jawna

ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

2)      POCH Spółka Akcyjna

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

3)      „Alchem Grupa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bolesława Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 14.09.2007r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 14 września 2007 11:58
opublikowano: piątek, 14 września 2007 11:58