a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa odczynników chemicznych


 

WIOŚ-SSZP-2430-05/07                                                                            Bydgoszcz, dnia 14.09.2007r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

S.Witko

ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę, która był jedynym kryterium wyboru.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      S.Witko

ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      POCH Spółka Akcyjna

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 2

LCG Promochem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę, która był jedynym kryterium wyboru.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      S.Witko

ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      „LCG Promochem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

3)      POCH Spółka Akcyjna

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

4)      „Merck”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 3

POCH Spółka Akcyjna

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę, która był jedynym kryterium wyboru.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      S.Witko

ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      POCH Spółka Akcyjna

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 4

LCG Promochem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę, która był jedynym kryterium wyboru.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)       „LCG Promochem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 14.09.2007r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 14 września 2007 13:14
opublikowano: piątek, 14 września 2007 13:14