a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa sprzętu laboratoryjnego


 

 WIOŚ-SSZP-2430-04/07                                                                             Bydgoszcz, dnia 20.09.2007r

                                                    

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego wybrał następujące oferty:

 

Zadanie 1

„Shim-Pol A.M.Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka, Spółka Jawna

ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę, która był jedynym kryterium wyboru.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      „Shim-Pol A.M.Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka, Spółka Jawna

ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 2

Tusnovics Instruments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Łokietka 18B/9, 30-016 Kraków

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę, która był jedynym kryterium wyboru.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      Tusnovics Instruments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Łokietka 18B/9, 30-016 Kraków

2)      EMPLEX Spólka Cywilna Krzysztof Andryszek, Dawid Owczarzak

ul. Przemysłowa 1, 62-400 Słupca

3)      Merazet Spółka Akcyjna

ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

4)      „Alchem Grupa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bolesława Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 3

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę, która był jedynym kryterium wyboru.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      Merazet Spółka Akcyjna

ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

2)      „DONSERV” Wojciech Kaca

ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa

3)      Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

4)      „Alchem Grupa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bolesława Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Atmoservice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rakoniewicka 18, 60-111 Poznań

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę, która był jedynym kryterium wyboru.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Atmoservice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rakoniewicka 18, 60-111 Poznań

2)      „OMC ENVAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 20.09.2007r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 20 września 2007 11:36
opublikowano: czwartek, 20 września 2007 11:36