a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa materiałów filtracyjnych


 

WIOŚ-SSZP-2432-14/07                                                                             Bydgoszcz, dnia 30.10.2007r

                                                    

 

 

                                                                                                          

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów filtracyjnych wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

 

Chemag J. Kiermasz B. Pillath Spółka Jawna

ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1.    Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe CHEMLAND

ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński

2.    Chemag J. Kiermasz B. Pillath Spółka Jawna

80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 35/38

3.    „ALCHEM GRUPA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Toruń

    ul. B. Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 

Zadanie 2

 

„ALCHEM GRUPA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Toruń

ul. B. Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1.      Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe CHEMLAND

      ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński

2.       Chemag J. Kiermasz B. Pillath Spółka Jawna

      80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 35/38

3.    „ALCHEM GRUPA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Toruń

      ul. B. Chrobrego 28A, 87-100 Toruń

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 30.10.2007r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 30 października 2007 12:54
opublikowano: wtorek, 30 października 2007 12:54