a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa analizatorów do oznaczania prekursorów ozonu


 

 

WIOŚ-SSZP-2432-17/07                                                                             Bydgoszcz, dnia 16.11.2007r

                                                    

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę analizatorów do oznaczania prekursorów ozonu wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

 

MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1.      MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

2.      „Shim-Pol A.Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 

Zadanie 2

 

MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1.      MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

2.      „Shim-Pol A.Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 16.11.2007r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 16 listopada 2007 08:19
opublikowano: piątek, 16 listopada 2007 08:19