a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa odczynników chemicznych


 

 

WIOŚ-SSZP-2430-11/07                                                                             Bydgoszcz, dnia 22.11.2007r

                                                    

 

                                                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych wybrał następującą ofertę:

 

LGC Promochem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę, która był jedynym kryterium wyboru.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)       LGC Promochem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

2)      „Merck” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 22.11.2007r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 22 listopada 2007 08:43
opublikowano: czwartek, 22 listopada 2007 08:43