a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów imisji


WIOŚ-SSZP-2430-10/07                                                                             Bydgoszcz, dnia 27.11.2007r

                                                    

 

 

                                                                                                          

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do analizatorów imisji wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ATMOSERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rakoniewicka 18, 60-111 Poznań

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ATMOSERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rakoniewicka 18, 60-111 Poznań

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 

Zadanie 2

 

MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najlepszy bilans ceny i parametrów technicznych, które były kryteriami wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 27.11.2007r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 27 listopada 2007 13:10
opublikowano: wtorek, 27 listopada 2007 13:10