a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa dygestorium ceramicznego

WIOŚ-SSZP-3264-03/08                                                                             Bydgoszcz, dnia 21.04.2008r

                                                    

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                        

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę dygestorium ceramicznego wybrał następującą ofertę:

 

UNIWAR Jerzy Lisowski

ul. Sarnia 8, 87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      UNIWAR Jerzy Lisowski, ul. Sarnia 8, 87-100 Toruń

2)      „TORLAB” s.c. Krzysztof Flis, Jarosław Zduniak, ul. Matejki 54/23, 87-100 Toruń 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 21.04.2008r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 21 kwietnia 2008 11:12
opublikowano: poniedziałek, 21 kwietnia 2008 11:12