a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa sprzętu laboratoryjnego


WIOŚ-SSZP-323-01/08                                                                              Bydgoszcz, dnia 26.06.2008r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

PERKIN ELMER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Wynalazek 4, 02-677 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)       PERKIN ELMER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Wynalazek 4, 02-677 Warszawa

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 2

UEI Urządzenia Elektroniczne Import Marek Synowiec

ul. Kierbedzia 4/203, 00-728 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)       UEI Urządzenia Elektroniczne Import Marek Synowiec

ul. Kierbedzia 4/203, 00-728 Warszawa

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 3

OMC Envag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)       AB-ELECTRONICS Borgula Andrzej

ul. Tartaczna 10, 87-100 Toruń

2)       FOSS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Krasnopolska 17A, 02-849 Warszawa

3)       OMC Envag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 4

„DONSERV” Wojciech Kaca

ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)       „DONSERV” Wojciech Kaca

ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 5

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w zakresie zadania 5 „Suszarka laboratoryjna” unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 26.06.2008r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 26 czerwca 2008 10:02
opublikowano: czwartek, 26 czerwca 2008 10:02