a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa terenowego sprzętu laboratoryjnego


 

WIOŚ-SSZP-323-02/08                                                                              Bydgoszcz, dnia 30.06.2008r

                                                    

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę terenowego sprzętu laboratoryjnego wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

OMC Envag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      OMC Envag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 

Zadanie 2

SVANTEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plac Inwalidów 3/62, 01-514 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      SVANTEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plac Inwalidów 3/62, 01-514 Warszawa

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 30.06.2008r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 30 czerwca 2008 10:39
opublikowano: poniedziałek, 30 czerwca 2008 10:39