a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa gazów wzorcowych


WIOŚ-SSZP-323-04/08                                                                              Bydgoszcz, dnia 14.07.2008r

                                                    

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów wzorcowych wybrał następującą ofertę:

 

AIR LIQUIDE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

  1. AIR LIQUIDE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków

  1. MESSER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 14.07.2008r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 14 lipca 2008 12:13
opublikowano: poniedziałek, 14 lipca 2008 12:13