a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Referent ds. administracji w Wydziale Administracyjno-Technicznym w Bydgoszczy (ogłoszenie nr 98396 w BIP KPRM)

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

referenta ds. administracji

w Wydziale Administracyjno-Technicznym w Bydgoszczy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 

 

Główne obowiązki:

1.      Prowadzenie pracowniczych kartotek środków  ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego,

2.      Prowadzenie dokumentacji związanej z transportem i środkami  transportu:

         rejestracja napraw, zakupu części zamiennych, akcesoriów, paliw i olejów na podstawie na podstawie WZ,

     rozliczanie poboru materiałów pędnych i olejów na podstawie rachunków i WZ,

     przestrzeganie terminów ubezpieczeń oraz przeglądów technicznych i rejestracyjnych,

         sporządzanie sprawozdań półrocznych z emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

3.      Prowadzenie rejestru faktur w systemie elektronicznym,

 

Wykształcenie: wyższe lub średnie

 

Wymagania konieczne

         znajomość przepisów z zakresu administracji (k.p.a, ustawy o służbie cywilnej),

         znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych oraz kodeksu drogowego,

         znajomość pakietu MS Office i  urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka itp.),

         umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania pożądane

         doświadczenie zawodowe pracy w administracji publicznej,

         kreatywność,

         odpowiedzialność,

         prawo jazdy,

         znajomość języka obcego

       

Wymagane dokumenty i oświadczenia

          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

         oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

         kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

         życiorys i list motywacyjny,

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń

– kopie świadectw pracy

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

20 października 2008 r.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

Umowa na zastępstwo.

Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

 

Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 582-64-66 wew. 26.

 

 

informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 2008-10-02


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 03 października 2008 15:27
opublikowano: piątek, 03 października 2008 15:27