a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa odczynników chemicznych

 

WIOŚ-SSZP-323-10/08                                                                              Bydgoszcz, dnia 17.10.2008r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

 

CHEMAG J.Kiermasz, B.Pillath Sp. j.

Ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 1. Labichem Iwona Maria Zawidowska ul. Kazimierza Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn
 2. IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
 3. CHEMAG J.Kiermasz, B.Pillath Sp. j. ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk
 4. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL”  Sp. z o.o. Poznań Oddział Słupsk ul. Słoneczna 16 F, 76-200 Słupsk
 5. Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Oferta Wykonawcy Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” Sp. z o.o. Poznań Oddział Słupsk została odrzucona zgodnie z art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z poz. 9 Zamawiający wymagał Amonu molibdenian 4-hydrat cz.d.a. – 250g, a Wykonawca zgodnie z zapisem na 6 stronie oferty zaproponował 25g. Zgodnie z poz. 16 Zamawiający wymagał Cynku octan x 2 H20 cz.d.a. – 250g, a Wykonawca zgodnie z zapisem na 6 stronie oferty zaproponował 25g.

 

Oferta Wykonawcy IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom została odrzucona zgodnie z art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z poz. 1 Zamawiający wymagał 4 – chlorofenol cz.d.a. – 10g, a Wykonawca zgodnie z zapisem na 3 stronie oferty zaproponował 5g. Zgodnie z poz. 10 Zamawiający wymagał Antymonu – potasu winian cz.d.a., a Wykonawca zgodnie z zapisem na 3 stronie oferty zaproponował Antymonu – potasu winian 05-hydrat cz.d.a. Zgodnie z poz. 11 Zamawiający wymagał Baru chlorek cz.d.a., a Wykonawca zgodnie z zapisem na 3 stronie oferty zaproponował Baru chlorek 2-hydrat cz.d.a. Zgodnie z poz. 14 Zamawiający wymagał Chloramina T cz.d.a., a Wykonawca zgodnie z zapisem na 3 stronie oferty zaproponował Chloramina T 3-hydrat cz.d.a. Zgodnie z poz. 18 Zamawiający wymagał Di-sodu wersenian cz.d.a., a Wykonawca zgodnie z zapisem na 3 stronie oferty zaproponował Di-sodu wersenian 2-hydrat cz.d.a. Zgodnie z poz. 25 Zamawiający wymagał Glinu-amonu siarczan cz.d.a., a Wykonawca zgodnie z zapisem na 3 stronie oferty zaproponował Amonu glinu siarczan 12-hydrat cz.d.a.

 

Zadanie 2

 

CHEMAG J.Kiermasz, B.Pillath Sp. j.

Ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 1. Labichem Iwona Maria Zawidowska ul. Kazimierza Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn
 2. Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia
 3. IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
 4. CHEMAG J.Kiermasz, B.Pillath Sp. j. ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk
 5. Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Oferta Wykonawcy IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom została odrzucona zgodnie z art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z poz. 4 Zamawiający wymagał Sodu chlorek cz.d.a. – 4,5kg, a Wykonawca zgodnie z zapisem na 5 stronie oferty zaproponował Sodu chlorek cz.d.a. – 1,5kg. Zgodnie z poz. 14 Zamawiający wymagał Sodu tetraboran cz.d.a, a Wykonawca zgodnie z zapisem na 5 stronie oferty zaproponował di-Sodu tetraboran 10-hydrat cz.d.a. Zgodnie z poz. 18 Zamawiający wymagał Sodu-potasu winian cz.d.a., a Wykonawca zgodnie z zapisem na 5 stronie oferty zaproponował Potasu-sodu winian 4-hydrat cz.d.a.

 

Zadanie 3

 

Alchem Grupa Sp. z o.o.

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 1. IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
 2. CHEMAG J.Kiermasz, B.Pillath Sp. j. ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk
 3. Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Oferta Wykonawcy IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom została odrzucona zgodnie z art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z poz. 7 Zamawiający wymagał Winian sodowo-potasowy, a Wykonawca zgodnie z zapisem na 7 stronie oferty zaproponował Potasu sodu Winian 4-hydrat cz.d.a.

 

Zadanie 4

 

Alchem Grupa Sp. z o.o.

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 1. Labichem Iwona Maria Zawidowska ul. Kazimierza Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn
 2. IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
 3. CHEMAG J.Kiermasz, B.Pillath Sp. j. ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk
 4. Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Oferta Wykonawcy IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom została odrzucona zgodnie z art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z poz. 14 Zamawiający wymagał fix Sodu bromek – bromian 1/60 mol/l, a Wykonawca zgodnie z zapisem na  stronie oferty zaproponował fix potasu bromian 1/60 mol/l.

 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 17.10.2008r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 17 października 2008 17:22
opublikowano: piątek, 17 października 2008 17:22