a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Specjalista w Dziale Monitoringu Delegatury w Toruniu (ogłoszenie nr 104553 w BIP KPRM)


WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty

w Delegaturze WIOŚ w Toruniu

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 

Główne obowiązki:

 

1.      Prowadzenie spraw związanych z monitoringiem hałasu komunikacyjnego (drogowego, kolejowego i tramwajowego).

2.      Opracowanie informacji, ocen i komunikatów dotyczących klimatu akustycznego miast i gmin.

3.      Prowadzenie pomiarów hałasu szczególnej uciążliwości tras komunikacyjnych
w miastach i poza nimi.

4.      Współtworzenie opracowań, raportów o stanie środowiska.

5.      Prowadzenie specjalistycznych baz danych o środowisku w tym w szczególności
 w celu dokonania ocen i prognoz w zakresie klimatu akustycznego.

6.      Współtworzenie propozycji programu monitoringu środowiska oraz przygotowanie materiałów do sprawozdań.

 

Wykształcenie:

średnie: z zakresu ochrony środowiska  bądź techniczne lub wyższe: specjalność ochrona środowiska albo kierunki pokrewne ( uniwersyteckie kierunki ścisłe lub politechniczne ).

 

Wymagania konieczne

          komunikatywność,

         umiejętność pracy w zespole,

         działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,

Wymagania pożądane

         obsługa specjalistycznych programów komputerowych,

         znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,

         co najmniej 0,5 roku  doświadczenia zawodowego obszarze ochrony środowiska,

           

Wymagane dokumenty i oświadczenia

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

         oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

         kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

         życiorys i list motywacyjny,

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń

– kopie świadectw pracy

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

31 stycznia  2009 r.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Piotra Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

 

Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (052) 582-64-66 wew. 26.
informację wytworzył: Barbara Gurzyńska
za treść odpowiada: Barbara Gurzyńska
data wytworzenia: 2009-01-16


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 16 stycznia 2009 15:34
opublikowano: piątek, 16 stycznia 2009 15:34