a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa paliwa do pojazdów WIOŚ


WIOŚ-SSZP-323-01/09                                                                              Bydgoszcz, dnia 25.02.2009r

                                                      

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa do pojazdów WIOŚ wybrał następującą ofertę:

 

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”

Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Bydgoszczy

ul. Gajowa 99, 85-700 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”

Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Bydgoszczy

ul. Gajowa 99, 85-700 Bydgoszcz

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 25.02.2009r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 25 lutego 2009 13:53
opublikowano: środa, 25 lutego 2009 13:53