a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa autoklawu z portem walidacyjnym

 

 

WIOŚ-SSZP-3264-05/09                                                                             Bydgoszcz, dnia 18.06.2009r

                                                    

 

 

      

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę autoklawu z portem walidacyjnym wybrał następującą ofertę:

 

Merazet Spólka Akcyjna

ul. J.Krauthofera 36, 60-952 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

  1. Techand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Herbowa 4, 20-551 Lublin

  1. Merazet Spólka Akcyjna

ul. J.Krauthofera 36, 60-952 Poznań

  1. „ENDO” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Bliss Ryszard

ul. Morcinka 43, 45-517 Opole

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treœć odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 18.06.2009r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 18 czerwca 2009 12:44
opublikowano: czwartek, 18 czerwca 2009 12:44