a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa samochodu terenowego


 

WIOŚ-SSZP-323-04/09                                                                              Bydgoszcz, dnia 13.07.2009r

                                                    

     

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu terenowego wybrał następującą ofertę:

 

„Ren-Car” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gliwicka 190, 44-200 Rybnik

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najlepszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      „Ren-Car” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gliwicka 190, 44-200 Rybnik

2)      RM Filipowicz Auto Salon Marek Filipowicz

ul. Klimeckiego 25, 30-705 Kraków

3)      „Dąbrowscy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wolności 59, 41-804 Zabrze

4)      Bieranowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nowotoruńska 8, 85-840 Bydgoszcz

5)      Yama Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szosa Gdańska 28, 86-031 Osielsko

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 13.07.2009r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 13 lipca 2009 13:32
opublikowano: poniedziałek, 13 lipca 2009 13:32