a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa zestawów do oznaczania azotu Kjeldahla


 

WIOŚ-SSZP-3264-05/09                                                                             Bydgoszcz, dnia 31.07.2009r

                                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę zestawów do oznaczania azotu Kjeldahla wybrał następującą ofertę:

 

„Donserv” Wojciech Kaca

Ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      Labart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

2)      Tusnovics Instruments Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Łokietka 18B/9, 30-016 Kraków

3)      „Donserv” Wojciech Kaca

Ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczynski
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 02.08.2009r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 03 sierpnia 2009 14:56
opublikowano: poniedziałek, 03 sierpnia 2009 14:56