a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa odczynników do oznaczeń w aparatach firmy HACH


 

 

WIOŚ-SSZP-3264-08/09                                                                             Bydgoszcz, dnia 19.10.2009r

                                                    

 

 

      

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę odczynników do oznaczeń w aparatach firmy HACH wybrał następującą ofertę:

 

OMC Envag Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      HACH LANGE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Opolska 143, 52-013 Wrocław

2)      OMC Envag Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 19.10.2009r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 20 października 2009 13:19
opublikowano: wtorek, 20 października 2009 13:19