a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych


WIOŚ-SSZP-323-09/09                                                                              Bydgoszcz, dnia 22.10.2009r

                                                    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że unieważnił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w części: zadanie nr 1 rozpuszczalniki organiczne zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Zadanie 2

POCH Spółka Akcyjna

Ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      S.Witko

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      POCH Spółka Akcyjna

Ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 3

Labart Spółka z o.o.

Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      S.Witko

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      Transmedium Tadeusz Macha

Ul. Sobieskiego 132, 43-300 Bielsko-Biała

3)      Atut Sp. z o.o.

Ul. Ziółkowskiego 26, 20-834 Lublin

4)      Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz

Ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia

5)      POCH Spółka Akcyjna

Ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

6)      Labart Spółka z o.o.

Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 4

Atut Sp. z o.o.

Ul. Ziółkowskiego 26, 20-834 Lublin

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      S.Witko

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      Transmedium Tadeusz Macha

Ul. Sobieskiego 132, 43-300 Bielsko-Biała

3)      Atut Sp. z o.o.

Ul. Ziółkowskiego 26, 20-834 Lublin

4)      Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz

Ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia

5)      POCH Spółka Akcyjna

Ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

6)      Labart Spółka z o.o.

Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 5

Labart Spółka z o.o.

Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      Transmedium Tadeusz Macha

Ul. Sobieskiego 132, 43-300 Bielsko-Biała

2)      Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz

Ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia

3)      POCH Spółka Akcyjna

Ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

4)      Labart Spółka z o.o.

Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 6

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że unieważnił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w części: zadanie nr 6 materiały filtracyjne zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Zadanie 7

Chemag Sp. Jawna J.Kiermasz, B.Pillath

Ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      Chemag Sp. Jawna J.Kiermasz, B.Pillath

Ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 8

Chemag Sp. Jawna J.Kiermasz, B.Pillath

Ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      S.Witko

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      Chemag Sp. Jawna J.Kiermasz, B.Pillath

Ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

3)      Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz

Ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia

4)      POCH Spółka Akcyjna

Ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 9

Chemag Sp. Jawna J.Kiermasz, B.Pillath

Ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      S.Witko

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      Chemag Sp. Jawna J.Kiermasz, B.Pillath

Ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 10

Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz

Ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      S.Witko

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz

Ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 22.10.2009r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 23 października 2009 16:36
opublikowano: piątek, 23 października 2009 16:36