a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa paliwa do pojazdów WIOŚ


WIOŚ-SSZP-323-03/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 29.03.2010r

                                                    

 

                                                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa do pojazdów WIOŚ wybrał następującą ofertę:

 

Poczta Polska S.A. Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Bydgoszczy

ul. Gajowa 99, 85-700 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1.      Poczta Polska S.A. Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Bydgoszczy

ul. Gajowa 99, 85-700 Bydgoszcz

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1.      Oferta Wykonawcy – Poczta Polska S.A. Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Bydgoszczy

ul. Gajowa 99, 85-700 Bydgoszcz

Kryterium cena                – 100 pkt

Łączna punktacja             – 100 pkt

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 29.03.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 31 marca 2010 13:18
opublikowano: środa, 31 marca 2010 13:18