a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa paliwa do pojazdów WIOŚ


WIOŚ-SSZP-323-08/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 30.06.2010r

                                                    

 

                                                                                                         

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, że unieważnił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa do pojazdów WIOŚ zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 30.06.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 01 lipca 2010 10:57
opublikowano: czwartek, 01 lipca 2010 10:57