a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zammówienie na dostawę suszarek laboratoryjnych i termostatów komorowych


WIOŚ-SSZP-323-12/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 26.07.2010r

                                                   

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę suszarek laboratoryjnych i termostatów komorowych wybrał następujące oferty:

 

Zadanie 1

Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21

87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)       Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21

87-100 Toruń

 

2)       Labart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1)       Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Kryterium cena    – 100,00 pkt

Łączna punktacja                – 100,00 pkt

 

2)       Labart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Kryterium cena    – 93,14 pkt

Łączna punktacja                – 93,14 pkt

 

Zadanie 2

Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21

87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)       Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21

87-100 Toruń

 

2)       Labart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1)       Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Kryterium cena    – 100,00 pkt

Łączna punktacja                – 100,00 pkt

 

2)       Labart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Kryterium cena    – 93,19 pkt

Łączna punktacja                – 93,19 pkt

 

Zadanie 3

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, że unieważnił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę suszarek laboratoryjnych i termostatów komorowych w zakresie Zadania 3 – Termostaty komorowe  zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 26.07.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 26 lipca 2010 14:23
opublikowano: poniedziałek, 26 lipca 2010 14:23