a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa urządzeń laboratoryjnych


WIOŚ-SSZP-323-16/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 20.08.2010r

                                                    

                                                                                                         

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych wybrał następujące oferty:

 

Zadanie 1

WITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      WITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      WITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

 

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

Zadanie 2

KENDROLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      KENDROLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      KENDROLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

 

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

Zadanie 3

Elja Professional Bożena Czemborowicz

ul. Klimeckiego 8, 30-705 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      Elja Professional Bożena Czemborowicz

ul. Klimeckiego 8, 30-705 Kraków

 

2)      Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

 

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      Elja Professional Bożena Czemborowicz

ul. Klimeckiego 8, 30-705 Kraków

 

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

2)      Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

 

Kryterium cena                                  – 83,79 pkt

Łączna punktacja                               – 83,79 pkt

 

Zadanie 4

„OMC ENVAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      „OMC ENVAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

 

2)      Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      „OMC ENVAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

 

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 20.08.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 20 sierpnia 2010 20:38
opublikowano: piątek, 20 sierpnia 2010 20:38