a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa sprzętu laboratoryjnego

 

 

WIOŚ-SSZP-323-18/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 23.08.2010r

                                                    

                                                                                                         

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego wybrał następujące oferty:

 

 

Zadanie 1

Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

 

2)      POL-EKO-APARATURA Spółka Jawna A.Polok-Kowalska, S.Kowalski

ul. Kokoszycka 172C, 44-300 Wodzisław Śląski

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      Alchem Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

 

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

2)      POL-EKO-APARATURA Spółka Jawna A.Polok-Kowalska, S.Kowalski

ul. Kokoszycka 172C, 44-300 Wodzisław Śląski

 

Kryterium cena                                  – 95,44 pkt

Łączna punktacja                               – 95,44 pkt

 

 

Zadanie 2

LABART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      S. WITKO Sławomir Witkowski

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      LABART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

3)      BIOANALYTIC Maciej Stopa

Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk

 

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      S. WITKO Sławomir Witkowski

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

 

Kryterium cena                                  – 86,96 pkt

Łączna punktacja                               – 86,96 pkt

 

2)      LABART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

 

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

3)      BIOANALYTIC Maciej Stopa

Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk

 

Kryterium cena                                  – 82,78 pkt

Łączna punktacja                               – 82,78 pkt

 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 23.08.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 23 sierpnia 2010 09:43
opublikowano: poniedziałek, 23 sierpnia 2010 09:43