a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

przygotowanie stanowisk pomiarowych do przedsięwzięcia ”Modernizacja sieci pomiarowej PM10 w województwie kujawsko-pomorskim w 2010r.”


 

WIOŚ-SSZP-323-23/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 25.10.2010r

                                                    

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie stanowisk pomiarowych do przedsięwzięcia ”Modernizacja sieci pomiarowej PM10 w województwie kujawsko-pomorskim w 2010r.” wybrał następującą ofertę:

 

Władysław Kutyła

ul. Grzymały-Siedleckiego 33/63, 85-868 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest jedyną oferta spełniającą wymagania oraz  posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      Władysław Kutyła

ul. Grzymały-Siedleckiego 33/63

85-868 Bydgoszcz

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      Władysław Kutyła

ul. Grzymały-Siedleckiego 33/63

85-868 Bydgoszcz

Kryterium cena           – 100,00 pkt

Łączna punktacja       – 100,00 pkt

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 25.10.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 25 października 2010 14:51
opublikowano: poniedziałek, 25 października 2010 14:51