a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa gazów wzorcowych 

 

WIOŚ-SSZP-323-28/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 18.11.2010r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów wzorcowych wybrał następujące oferty:

 

Messer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      Messer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

2)      LINDE GAZ POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Aleja Jana Pawła II 41A, 31-864 Kraków

3)      AIR LIQUIDE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      Messer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

 

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

2)      AIR LIQUIDE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków

 

Kryterium cena                                    68,95 pkt

Łączna punktacja                                  68,95 pkt

 informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 18.11.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 18 listopada 2010 10:32
opublikowano: czwartek, 18 listopada 2010 10:32